• slika
  • slika
  • slika
  • slika
  • slika
  • slika
  • slika

Marina

O_NamaMala marina udaljena  1.5 nm prije starog grada KOTORA, na lokaciji Glavati Prčanj u Bokokotorskom zalivu, sa 20 zimskih i 15 ljetnih vezova za plovila dužine do 25 m nalazi se u mjestu Prčanj – Glavati u vali ,, Dobra Draga Sv.Ane ” na poziciji 42°26΄37΄΄ N, 18°45΄12΄΄E po GPS-u. U blizini, na udaljenosti od 10 km, nalazi se  međunarodni aerodrom Tivat  a na udaljenosti od 50 km nalazi se  međunarodni aerodrom Ćilipi kod Dubrovnika. Marina je naslonjena na priobalni put Kotor-Tivat  i u neposrednoj blizini nalaze se tri hotela sa tri i četiri zvjezdice, mini market i kafe bar. Marina omogućava :

Takođe, Marina  ima mogućnost za smještaj 8 do 10 manjih plovila na kopnu u suvom vezu, u zimskom periodu. Marina posjeduje 18 t-ski boat lift koji omogućava održavanje i popravku brodova,  pranje i farbanje podvodnog dijela broda, manje  opravke ili manji  servis  motora.

Galerija slika

Pogledajte nasu galeriju